Câu hỏi thường gặp

Có an toàn để đặt hàng trực tuyến?

Trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật như một trang web có thể có. Chúng tôi sử dụng SSL, không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng của bạn và tất cả các khoản thanh toán được xử lý bởi bên thứ ba được lưu trữ đầy đủ, an toàn, tuân thủ PCI. Công nghệ SSL của chúng tôi xáo trộn thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng) để các máy tính khác không thể đọc hoặc lợi dụng thông tin của bạn. Nếu bạn là thành viên câu lạc bộ và bạn đang truy cập trang web của chúng tôi qua. máy tính hoặc điện thoại thông minh dùng chung, hãy đảm bảo bạn đăng xuất sau khi sử dụng – điều này sẽ đảm bảo những người khác sử dụng thiết bị dùng chung không thể truy cập vào tài khoản của bạn.

Tôi có thể trả như thế nào?

Thanh toán của chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng (Visa, Mastercard) và thẻ ghi nợ (Visa, Mastercard).

Thanh toán chuyển khoản

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

Khi nào bạn tính phí thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của tôi?

Thẻ của bạn sẽ bị tính phí khi bạn đã nhấp vào nút “Đặt hàng” và trang “Đặt hàng thành công” hiển thị trên màn hình. Khoản phí sẽ hiển thị trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn qua đêm nhưng trong một số trường hợp, có thể mất 2-3 ngày. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ tiền trên thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của mình trước khi đặt hàng.

Làm cách nào để hủy đơn đặt hàng trực tuyến của tôi?

Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng hữu ích của chúng tôi theo số 0983 3636 38 hoặc qua. e-mail tại info@ngo.co.nz. Vui lòng chuẩn bị sẵn số đơn đặt hàng của bạn và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn ngay lập tức.